Beste Toneelliefhebber,

De voorstellingen van de Spatjes zijn dit jaar voorbij. We danken de vele toeschouwers, en hopen jullie volgend jaar opnieuw te mogen verwachten. Bedankt!!!

Helaas hebben we ook droevig nieuws: Onze jarenlange medewerker, Roger Claeys, heeft ons jammer genoeg verlaten. Roger was een ex- voorzitter van de spatjes alsook een decorbouwer. Hij was trouwens de weduwnaar van Carmen Deleu. Roger, bedankt voor alles! het was fijn je erbij te hebben.

Voor de rouwaankondiging, klik hier.